Кыргыз тил гимни текст

Текст

Тил жаралып, Көкө-тенир танынан 
Адамзатым дөөлөтүнө буйурган. 
Адам деген түп сөзунөн элимдин 
Кыргыз тили ай-ааламга жаңырган. 

Кыргыз тили жүрөгүм 
Манас ата туу туткан 
Кыргыз тили Мекеним 
Менин өлкөм Кыргызстан 

Мекен тили Ата журттун кареги 
Биримдиги күч кубаттын тиреги 
Мекен тили куттуу кыргыз элимдин 
Көкүрөккө согуп турган жүрөгу. 

Кыргыз тили жүрөгум 
Манас ата туу туткан 
Кыргыз тили Мекеним 
Менин өлкөм Кыргызстан 

Мекен тилин ыйык тутуп сактайлы. 
Мекен тили бак таалайдын кутманы 
Мекен тили кан жаныбыз, туубуз 
Ата журттун келечеги, ак таңы. 

Кыргыз тили жүрөгум 
Манас ата туу туткан 
Кыргыз тили Мекеним 
Менин өлкөм Кыргызстан.
 Source: mp312.net