Реки Оренбургской области, список по алфавиту, ч.2

Кармалка (приток Большого Кинеля)
Кармалка (приток Большой Бугурусланки)
Кармалка (приток Ереуза)
Кармалка (приток Севиньзи)
Касмарка
Кашкаир
Кашляуар
Кермешка
Кеуште
Киембай
Кизяташ
Кийма
Киндерля
Кинзелька (река)
Кипчак (приток Ильяски)
Кирдас
Кишкильдя
Кия (приток Киялы-Бурти)
Киялы-Буртя
Ключ (приток Нети)
Ковзиячка
Кокпектысай
Колымбай
Комура
Комышла
Кондузла (приток Боровки)
Кондузла (река)
Кондуруш
Копковка
Кормяжка (верхний приток Дёмы)
Кормяжка (нижний приток Дёмы)
Корча (приток Зиганнека)
Котансу
Кошелга
Кошенсай (река)
Кошка (приток Малого Урана)
Красная Речка (приток Усени)
Кристалка (река)
Крыкла
Крыкнарат (приток Ря)
Крым-Сараево
Кувай (река)
Кувалат
Кувашлы
Кувязь
Кугизыл
Кугутык
Кудрявка (река)
Кузлы
Куилга
Кукбукты
Кукпыкта
Кукруй 3-й
Кукшунак
Кульберда
Кульчумка
Кумустобе
Кунна
Купля (река)
Купченей
Купырка
Кураган (приток Сакмары)
Курай (приток Большого Удряка)
Курашасай (река)
Курекмас
Курелга
Курмейка
Куруаша
Куруил
Куряк (река)
Кутемеля
Кутерля
Кутузинка
Кутулук
Кучуган
Кучукбай
Кушулга
Куяныш
Кызылоба (река)
Кызылсай (приток Киргильдысая)
Кызылсай (приток Уртабурти)
Лаимберды
Лебяжка (приток Самары)
Лоренка
Магаш (приток Сакмары)
Мазинка
Майка (река)
Макан
Макан 2-й
Макан 3-й
Малая Бокла
Малая Бугурусланка
Малая Бузавлык
Малая Караганка
Малая Каяла
Малая Куюргаза
Малая Майгашта
Малая Песчанка (приток Илека)
Малая Погромка
Малая Ургинка